verhalenspel.nl

Het oud & nieuw spel

speel je met elkaar op oudejaarsavond tussen de borden en de glazen. Draai de tol en laat je verrassen door een vraag: Wie verdiende er dit jaar een fles champagne? Welk boek bleef je bij? Wie vond je een oliebol? En waar had je een mooi uitzicht? Er ontstaat al snel een vrolijk vuurwerk aan tafel van kleurrijke verhalen, dierbare herinneringen, gekke voorvallen, mooie vergezichten, trots, spijt, zin & onzin van het jaar. Dat opent het gezelschap, of je elkaar nu al goed kent, of juist nog helemaal niet. Het belooft een mooie oudejaarsavond te worden vol leven en vol pret.

  • IEDEREEN IS EEN WINNAAR ALS HET OM VERHALEN GAAT
  • aantal spelers: vanaf 2 t/m alle oud en nieuw gasten.
  • leeftijd: 4 t/m 99 jaar
  • speelduur: bepaal je zelf, tot er genoeg verhalen van ’t jaar op tafel liggen.
  • je kunt heel makkelijk even aanschuiven voor een paar vragen.
  • inhoud: speelbord, 15 voorwerpen, vragenkaart en tol.
  • Prijs: € 17,50