verhalenspel.nl

Leve het bruidspaar!

want ze zijn een jaar getrouwd, of 10 jaar
of zoals Pietje & Rietje zelfs 50 jaar samen!
Natuurlijk ga je dat vieren met taart & vlaggetjes, maar het is ook erg leuk om verhalen van en over het bruidspaar te horen.
Dus draai de tol van dit spel en laat je verrassen door een vraag: Wat denk je dat Riet in Piet bewondert? En andersom? Vraag een tip hoe je ’t 50 jaar leuk houdt samen. En wat zou je ’t bruidspaar nu graag willen laten zien? Met dit spel sta je samen echt even stil bij de bruid en bruidegom.
Op zo’n mooie dag geeft dat glans en plezier aan de bruilofts-tafel.

  • IEDEREEN IS EEN WINNAAR ALS HET OM VERHALEN GAAT.
  • met de eigen namen van het bruidspaar in de vragen!
  • met het jubileumjaartal op het speelbord.
  • aantal spelers: vanaf 2 t/m iedereen die (even) aanschuift.
  • leeftijd: vanaf 4 jaar.
  • speelduur: bepaal je zelf, tot er genoeg verhalen op tafel liggen.
  • inhoud: feestelijk speelbord, 16 fiches, vragenkaart, versiering en tol.
  • verpakt in feestelijke doos met de namen & jaren samen & strik.
  • Prijs: € 50,-